Litratong Pinoy – Makapal

By: Leap of Faith

Jan 06 2010

Category: Litratong Pinoy

12 Comments

Kaya mo bang ayawan ang makapal na icing na ito?

Ako man ay hindi nakatanggi dahil sa kaaya-aya niyang anyo.  At nang tikman ko… o anong sarap!

Kung nais mong malaman ang iba pang “kapalmuks” na lahok ngayong linggo,  dito ang punta mo =>  Litratong Pinoy