LP021 – Mithi

By: Leap of Faith

Sep 14 2008

Category: Litratong Pinoy

1 Comment

Ito ang sasakyang nagdala sa akin at sa aking asawa sa El Nido Resort noong nakaraang Disyembre. Napakaganda ng lugar na ito.  Isa sa aking mga mithi ay ang mabalikan muli ang mga isla ng Palawan balang araw. 

Advertisements

One comment on “LP021 – Mithi”

  1. mithi ko rin makarating diyan, lalo na at may segunda galing sa inyong mag-asawa 🙂 cute ng dyip!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: